Fettpropp eller stopp i avlopp? Oönskade lukter?

Svavelväteoxider som fräter sönder? Alger eller grumlighet i vattenbassäng?

Organiskt material som sätter sig på pumphusen och flottören och ger er personal extra arbete att spola pumpgrop? Tömning av fettavskiljare eller kammarbrunn för ofta? Premium Urvals biologiska produkter löser enkelt och bekvämt dessa problemVåra produkter Biobakt, Toabakt och Protect Aqua på naturens eget sätt utan bekämpningsmedel.

Så fungerar Biobakt:

Biobakt innehåller mjukgörare som tensider och enzymer som mjukar upp och finfördelar hårda beläggningar som kan uppstå i avloppsröret, på pumphusen i pumpgropen eller fettavskiljaren. I nästa steg är det dags att bakteriekulturen i Biobakt som äter upp det finfördelade organiska materialet och restprodukt blir endast vatten och koldioxid kvar.

Bättre arbetsmiljö och lägre kostnad.

Biobakt minskar väsentligt behovet av att arbeta nere i avloppssystemet, vilket minskar risken för fekala och orala sjukdomar liksom olycksrisken. Biobakt är arbetsbesparande, minskar haverier av pumpmekanik och eliminerar behovet av sug- och spolbilar. Pumpar och flottörer hålls rena och inga fettansamlingar bildas på eller runt väggarna i pumpstationer, vilket underlättar underhållet. Risken för stopp i avloppsnätet på grund av fettproppar eller annat organiskt material elimineras helt.

Fragrance Luktkontroll 500 ml mot odör & dålig lukt
Mycket effektiv dålig lukt & odörer. Innehåller enzymer och mikroorganismer. Trevligt parfymerad.
98 kr
Fragrance Luktkontroll 5 liter mot odör & dålig lukt
Mycket effektiv dålig lukt & odörer. Innehåller enzymer och mikroorganismer. Trevligt parfymerad.
695 kr
Biobakt 1 liter flaska
Avloppssaner. Biologisk propplösare på naturens eget sätt. Bakterier och enzymer för dosering i avlopp.
139 kr
Avloppssaner bestående av bakterier och enzymer.
Biobakt 25 liter dunk
Avloppssaner, biologisk propplösare bestående av bakterier och enzymer för dosering i avlopp.
135 kr
Biobakt 5 liter dunk
Avloppssaner. Biologisk odörkontroll och propplösare på naturens eget sätt. Bakterier och enzymer.
137 kr
Protect Aqua 35 kuddar i hink 8,2 kg
Sjörening med hjälp av starka jordbakterier renar grumlighet och förbrukar alger.
3 995 kr