RATEMA SKV 02
Helsyntetisk skär- och slipvätska. Allround för all bearbetning. God smörj- och kylförmåga. Helt fri från alla typer av oljor och lösningsmedel.
64 kr